Med våren kommer solen. Underbart! Vi får ny energi att ta itu med saker och ting… och plötsligt ser man att fönstren är smutsiga. Passa på att beställa fönsterputs hos oss så snart som möjligt. Ring 070-945 80 65